Фирма "ГЕЦ БГ“ ЕООД е създадена от нейния собственик Георги Илиев Атанасов през 1994 г., с предмет на дейност: доставка на компютърна техника и компоненти,  асемблиране на компютри. Тази дейност остава основна и до днес.

През годините фирмата е разширила своя обхват от дейности и услуги в областта на информационните технологии. През 1996 г. фирмата става първия интернет доставчик на територията на гр. Асеновград, използвайки иновативни за своето време технологии, като безжичния пренос.

И до днес фирмата се стреми да внедрява нови технологии за повишаване качеството на интернет услугите. Благодарение на това и на използването на нестандартни решения фирмата предоставя интернет услуги в труднодостъпни места и селища в околността на гр. Асеновград.

 

Към момента фирмата разполага с център за сервиз и поддръжка на компютърна техника. Извършва и абонаметно обслужване на корпоративни клиенти.

Друга основна дейност дабавена през годините е изграждането на системи за видеонаблюдение в сгради, офиси, цехове и т.н.

Към дейността си фирмата е добавила още: разработване на web сайтове, хостинг, както и изготвянето на различни рекламни материали: визитки, брошури, билбордове, рекламни табели, различни периодични издания и др.