Към мрежата на Гец БГ ЕООД се поддържат следните типове физически интерфейси за свързване на крайни електронни съобщителни устройства:

Ethernet:

  • 10Base-T (twisted-pair cabling, CAT-3 or above, 100m), IEEE 802.3i

Fast Ethernet:

  • 100Base-T (twisted-pair cabling, CAT-5 or above, 100m), IEEE 802.3u

Gigabit Ethernet:

  • 1000Base-T (twisted-pair cabling, CAT-5e or above, 100m), IEEE 802.3ab
  • 1000Base-BX-D (single-mode, single fiber, Tx:1550nm Rx:1310nm, 10/20km), IEEE 802.3z
  • 1000Base-BX-U (single-mode, single fiber, Tx:1310nm Rx:1550nm, 10/20km), IEEE 802.3z

Настоящата информация и спецификация за типовете интерфейси необходими за свързване на крайните абонатни устройства към обществената електронна съобщителна мрежа на Гец БГ ЕООД е изготвена в съответствие с изготвените от Комисия за регулиране на съобщенията  „Указания за публикуване на интерфейсите от предприятията, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги” и с  публикации на Европейския Институт за Стандарти в Далекосъобщенията (ETSI).